Kwota pożyczki w PLN

18307320


Czas trwania pożyczki


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych przez Ślimak Finance Sp. z o.o., 87-800 Włocławek, 3 Maja 33 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zawarcia umowy kredytu konsumenckiego przez Ślimak Finance Sp. z o.o., 87-800 Włocławek, 3 Maja 33 Dane będą profilowane do momentu spłaty wszelkich zobowiązań wobec Spółki.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu działań marketingowych i informacyjnych oraz usług związanych z pośrednictwem finansowym mającym na celu przygotowanie oferty kredytu konsumenckiego przez Ślimak Finance Sp. z o.o., 87-800 Włocławek, 3 Maja 33, w okresie od zawarcia umowy kredytu konsumenckiego z Ślimak Finance Sp. z o.o., 87-800 Włocławek, 3 Maja 33 do dnia całkowitej zapłaty oraz przez okres 90 dni od dnia całkowitej spłaty umowy kredytu konsumenckiego. Wyrażający zgodę na profilowanie może wycofać przedmiotową zgodę w dowolnym czasie przed upływem okresu na jaki została wyrażona.

Oświadczenie:
Przyjmuje do wiadomości, że mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym i koniecznym do zawarcia umowy.
Przyjmuje do wiadomości, że decyzje mnie dotyczące są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.